من یک سنی واقعی هستم

اشهدُ انَّ علیاً ولیُ الله

من یک سنی واقعی هستم

اشهدُ انَّ علیاً ولیُ الله

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به وجود فضای اعتقادی منحرف و شبهاتی که وهابیون علیه مذهب شیعه وارد می کنند احساس نیاز شد که وبلاگی ایجاد شود تا بدین وسیله از مذهب بر حق تشیع دفاع گردد.

با تشکر از همراهی گرمتان